Skoleoppgaven få nordmenn klarer: Kan du løse regnestykket uten å bruke kalkulator?

Hvor mye husker man egentlig fra matteundervisningen på skolen?

Ikke så mye, i mitt tilfelle. Det er så sjeldent at jeg trenger å bruke gamle regnemetoder på jobben min, og når jeg må, er det alltid kalkulatorer tilgjengelig.

Men som hjernetrim er det faktisk bra å løse noen gamle regnestykker.

På den ene siden holder det hjernen i god skikk, og på den andre siden er det en fantastisk følelse når man først klarer å løse et regnestykke. Man får virkelig fram sitt indre konkurranseinstinkt!

Jeg har alltid viet meg til hjernetrim på fritiden, alt fra sudoku og kryssord til opptiske illusjoner.

I det siste har jeg blitt mer og mer knyttet til gammel matematiskk, det er jo morsomt å teste om kunnskapen blir værende!

Løs oppgaven uten kalkulator

Oppgaven nedenfor er en klassisk matteoppgave fra grunnskolen.

Det er viktig å huske i hvilken rekkefølge man skal regne for å få riktig resultat, noe som ikke er det enkleste.

Her kommer oppgaven. Klarer du å løse den?

Bildekilde: Humorbibelen/Newsner

Klarer du å finne svaret? Hvis ikke, avslører vi det her nedenfor.

Fasiten

Her kommer svaret og en liten forklaring.

Det riktige svaret er 288. Hvordan kom vi fram til det? Her kommer en forklaring.

Først så må vi regne ut tallene i parentes, 9 + 3 = 12. Da ser det slik ut: 48 ÷ 2 (12).

Deretter tar vi bort parentesen, som gir et multiplikasjonstegn: 48 ÷ 2 x 12.

Så tar vi alt fra venstre, hvilket gir 24 x 12 = 288.

Klarte du det? Godt jobbet i så fall!

Trykk på deleknappen for å utfordre vennene dine!