Ligningen som forvirrer hele Internett: Kan du løse den?

Synes du det er vanskelig med matematikk?

Da er du ikke alene, det er mange som ikke liker matte.

Noen ganger kan man bli veldig forvirret av et mattespørsmål, fordi man ikke har drivet med slik utregning på lenge.

Det er derfor ligningen vi har laget under er vanskelig å løse for de fleste. Etter videregående er det mange som slutter å drive med matte og glemmer raskt hvordan man løser slike regnestykker.

Dette regnestykket ser ut som et hvilket som helst regnestykke, som finnes i flere norske matematikkbøker fra skolen. Men dette regnestykket har florert på Internett en stund forundret mange som har sett det.

Ikke 0, 1, 3, eller 6

Her kommer regnestykket:

6 ÷ 2 (1+2) = ?

Om du får svaret 0, 1, 3, eller 6 er du absolutt ikke alene.

Folk har diskutert hvordan man har kommet frem til sitt svar over hele verden.

Men faktum er at det rette svaret er 9.

Hvordan har det seg?

Ta alt i riktig rekkefølge

Når man skal løse en slik oppgave er det viktig å huske hvilke utregninger som kommer først i rekkefølgen.

Først må man løse regnestykket innenfor parentesen, det vil si 1+2, som blir 3.

Etter det ser altså ligningen slik ut: 6 ÷ 2 (3) =

Steg to er endre 2 (3) til 2 x 3, fordi matematikken regler sier at man skal ta bort parentesen og så multiplisere tallene mellom parentesen.

Da ser ligningen slik ut 6 ÷ 2 x 3 =

Divider og multipliser

Steg tre blir å dividere og multiplisere, da er regelen å gå fra venstre mot høyre, altså starte med 6 ÷ 2, som blir 3. 

Da ser ligningen slik ut: 3 x 3. Når man multipliserer disse tallene får man 9.

Finnes det flere svar

Måten vi regnet på her gjorde at svaret ble 9, men det finnes også en måte å regne utregningen slik at svaret blir 1.

For rundt hundre år siden ble tallene beregnet i en annen rekkefølge.

Da skulle man ikke dele 6 med 2 og siden multiplisere det med 3, som i tredje steg.

Da skulle man i stedet ha multiplisert 2 og 3 først, som hadde ført til at vi måtte dividere 6 på 6, som dermed hadde gitt oss 1 til svar.

Hjernen glemmer fort

Hvordan har det seg at mange har problemer med slike regnestykker, som man lærte seg i skolen?

Svaret er at hjernen enkelt glemmer hvilken rekkefølge man skal regne ut slike ligninger på.

Det handler om pugging, som vi bedrev mye på skolen, men som de fleste slutter med etter endt skolegang.

Trykk nå på dele-knappen og se om dine venner klarer utfordringen!