Hvilket dyr ser du først på bildet? Svaret kan si noe interessant om din personlighet

Hvorfor eksisterer vi mennesker? Hvorfor ser vi ut som vi gjør? Betyr alt dette noe?

Siden uminnelige tider har mennesket vært fascinert over sin egen skapelse. Visuelle illusjoner, eller optiske illusjoner som de også kalles, sies ifølge noen å kunne avsløre noe om hvem vi er som personer.

På nettet i dag finnes det mange forskjellige personlighetstester som baserer seg på våre ulike egenskaper vi mennesker har.

Selvfølgelig skal man ta disse testene med en stor klype salt, men de er likevel ganske morsomme og stemmer ofte ganske godt.

Den optiske illusjonen nedenfor har gått viralt på nettet flere ganger og skal kunne si noe om hvordan man er som person, avhengig av hva man først ser på bildet.

Hva ser du først?

Ok, her kommer bildet der man kan oppfatte ulike ting ved første øyekast, avhengig av hvilken personlighetstype man er.

Er du klar? Her er bildet. Under kommer forklaringer.

Hva er det første du ser på bildet? Nedenfor forklarer vi hva det sier om deg som person.

Så du et tigerhode først?

Det kan bety at din venstre hjernehalvdel er mer aktiv enn høyre. Det betyr at du er analytisk som person.

Du liker å planlegge og tenker ofte logisk og realistisk, fantasier er ingenting for deg. Alle avgjørelsene dine er tatt etter nøye vurdering.

Så du en ape først?

Da er din høyre hjernehalvdel mer aktiv. Du er kreativ og liker å drømme deg bort. Du tenker ikke så mye før du gjør ting, men tar avgjørelser basert på magefølelse.

Du er impulsiv og veldig emosjonell, du holder ingenting inne. Du lærer lett av dine erfaringer, selv de dårlige.

Selv om man skal ta dette med en klype salt, var det likevel spennende å utføre testen! Trykk på dele-knappen og se hva vennene dine ser først!