Hva er det første du ser på bildet? Svaret kan si noe om din personlighet

Vi mennesker er alle helt unike, noe som jo i seg selv er utrolig med tanke på at det er over syv milliarder av oss på denne jorden.

Hvordan man blir som person avhenger imidlertid av veldig mange ulike variabler. Hvor man ble født, hvem ens foreldre er, hvordan man vokser opp. Listen kan gjøres nærmest uendelig.

Selv om det i dag forskes mye på hvorfor noen mennesker har visse personlighetstrekk mens andre har helt andre egenskaper, er det likevel noe mystisk og spennende i å filosofere over hvorfor vi er som vi er.

I dag er det imidlertid ganske uvanlig med spåkoner, selv om de selvfølgelig også forekommer. Som med mye annet i dagens samfunn, har også den typen av informasjon blitt flyttet til internett.

Testen nedenfor er intet unntak. Svaret på testen skal kunne si noe interessant om din personlighet.

Optiske illusjoner, eller visuelle illusjoner som de også kalles i dagligtale, har eksistert i flere århundrer.

Ulike illusjoner

Optiske illusjoner kan deles inn i tre hovedtyper, og den som sies å kunne fortelle noe om ens personlighet kalles for kognitive illusjoner, der «øyets tolkede bilde gir ubevisste konklusjoner«.

Innenfor kognitive illusjoner finnes det også underkategorier, og den vi skal fokusere på i dag kalles tvetydige illusjoner.

Der fremkaller bildet «et skifte i persepsjon mellom alternative tolkninger», noe som innebærer at ulike personer rett og slett oppfatter ulike ting i et bilde.

Hva ser du først?

Her kommer bildet. Det du først ser på bildet sier noe om personligheten din.

Hva er det første du ser? Nedenfor går vi gjennom motivene og hva de betyr.

Ser du et tre?

Hvis du ser et tre så er du litt mer tilbaketrukket, men det er fordi du er sjenert. Du trives rett og slett best i ditt eget selskap.

Du søker aldri eller sjelden bekreftelse fra andre og har noen få, men veldig nære venner.

Ser du en gorilla?

Hvis du ser en gorilla, er du en perfeksjonist ut til fingerspissene. Du elsker utfordringer og har så god selvtillit at du vet du takler det meste.

Du er direkte i din kommunikasjon, noe som verdsettes av mange, men ikke alle.

Ser du en løvinne?

Hvis du ser en løvinne, er du født til å lede. Du kjører ditt løp og du gjør det bra.

Du har bein i nesa og tar ikke dritt fra noen.

Ser du fisker?

Ser du fisk, så har du et øye for detaljer. Du har et godt hjerte og handler nesten alltid uselvisk.

Det åpner imidlertid for at folk noen ganger kan dra nytte av deg og din gode vilje.

Stemte det overens med deg? Trykk da på dele-knappen slik at vennene dine også kan prøve dette i dag!