Utfordringen mange bommer på – kun en brøkdel nordmenn får riktig svar

Denne typen mattetester som vi kan se nedenfor har virkelig begynt å florere på nettet.

Det handler sjelden om noen superavanserte utregninger, for dette er oppgaver som er lettere enn de man fikk på videregående skole.

Det kan dog bli ganske vanskelig om man ikke husker nøyaktig hvordan man skal tenke når man skal løse disse oppgavene.

Klarer du finne tallet?

Okay, så her kommer selve oppgaven.

I bildet nedenfor finner du en oppgave du skal løse, og det finnes tre ulike svaralternativ.

Hvilket av alternativene er det riktige svaret på regnestykket?

Det gjelder å virkelig forsøke å huske hvordan man skal regne for å få riktig svar.

Under bildet nedenfor gir vi deg riktig svar!

Bildekilde: Pixabay

Korrekte svaret

Riktig svar er:A: 61.

Hvordan kom vi frem til det?

Jo, først av alt må vi regne ut multiplikasjon, 60 x 0, som blir som blir 0.

Da har vi 60 + 0 + 1 å regne ut hver gang, og da blir det ganske lett å se at svaret blir 61.

Men om man har glemt at man alltid må begynne med multiplikasjon, blir det vanskelig og man vil få galt svar.

Klarte du det? Grattis i så fall!

Trykk nå på DEL-knappen og se hvor mange av dina venner som også klarer det!