Mange lykkes ikke – men ser du feilen i bildet?

I magasiner og på TV i dag ser du mange tips om hvordan du best kan holde kroppen i form.

Selvfølgelig er det bra å trene regelmessig, kroppen har godt av det.

Men det mange glemmer er det vi har mellom ørene, altså hjernen. Den trenger samme stimuli som resten av kroppen, å holdes vedlike.

Hjernegymnastikk, akkurat som all annen fysisk trening, er essensielt for å holde seg skarp og frisk.

Etterpå føler du som regel at hodet er litt klarere og at du har lettere for å konsentrere deg.

Noen morsomme utfordringer kan være et vanskelig puslespill, et kryssord – eller som oppgaven nedenfor.

Den faller egentlig ikke inn i noen av de ovennevnte kategoriene, men likevel må man virkelig konsentrere seg og tenke ordentlig for å løse oppgaven.

Man kan kalle dette for en optisk illusjon, eller visuell feil som den også kalles, der det er nødvendig å finne den spesifikke detalj i et bilde.

Ser du hva som er galt?

Her kommer bildet.

Oppdraget: Finn ut hva som er galt med bildet. Lykkes du?

Det vi ser er en dør med tilbehør. Men noe er galt på bildet.

Ser du hva som er galt? Gratulerer til deg i så fall!

Hvis ikke, er svaret nedenfor.

Her er det riktige svaret

Var det vanskelig å finne feilen på bildet?

Ikke noe problem, det er mange som har det vanskelig med denne oppgaven.

Svaret kommer nedenfor:

Der er feilen! Ser du det? Låsen mangler nøkkelhull.

Ikke så lett å oppdage, men når du først ser det, føles det så opplagt!

Trykk nå DELE-knappen for å utfordre vennene dine!