1 smiley skiller seg ut fra de andre – men veldig få finner den innen 10 sekunder: Lykkes du?

Dette bildet (nedenfor) er i all sin enkelhet, et perfekt eksempel på noe som kan gi oss en velfortjent pause på jobben, eller når vi ønsker et avbrekk under en film. Å bare glo i en skjerm hele dagen kan være anstrengende – og da trenger man å stimulere hjernen på en annen måte.

Å prøve seg på optiske illusjoner og bildegåter krever at det som finnes innenfor pannen, samarbeider på beste måte med øynene.

Ifølge Youtube-kanalen EG Mines klarer ikke de fleste av oss å løse denne gåten innen 10 sekunder. Jeg lyktes akkurat – men det er faktisk ikke så enkelt som man kanskje kan tro ved første øyekast.

En spesiell detalj

Dette er et bilde som skal forestille seg 152 glade smileys, totalt. En av dem er imidlertid litt gladere enn de andre, om det er lov å si det slik. Den skiller seg i alle fall ut, sammenlignet med de øvrige – og selv om det ikke er så lett å finne den, kan jeg garantere at den skiller seg ut. Det er først og fremst en viss detalj man skal se etter!

Så, er du klar? Klarer du å finne smileyen som skiller seg ut fra de andre? Du har 10 sekunder på deg!

Lyktes du å finne smileyen som skiller seg ut, innen det gikk 10 sekunder?

Svaret ser du nedenfor her. Se innenfor den røde sirkelen – øynene er større på smileyen som skiller seg ut.

Klarte du det? Trykk på del-knappen, eller send utfordringen videre til dine venner!