Forskernes konklusjon: Det andrefødte barnet er familiens «monster»

Hvordan familier er sammensatt varierer veldig fra familie til familie. Vanligvis er en av foreldrene den ansvarlige, mens noen andre er den rotete, noen er den snille – og noen er en skikkelig skøyer!

Rakkerskap i familien var nok veldig vanskelig som barn og krevde mye oppmerksomhet. Når ikke oppmerksomheten ble gitt, ble det trøbbel for både søsken og foreldre.

Selvfølgelig vet man aldri hvordan barnet sitt vil bli, men hvis man har flere barn, er det ikke uvanlig at et av barna er rolig og sammensatt, mens den andre er litt mer krevende og tester foreldrenes temperament.

Det andrefødte barnet er verst

Nå finnes det en studie som viser at det vanligvis er det nyfødte barnet som er familiens lille »monster».

Studien ble utført ved Massachusetts Institute of Technology, MIT, og resultatene viste at det andrefødte barnet oftest utviste atferd som testet foreldrenes og søsknenes grenser.

Sterkere bånd til foreldrene

Forskerne konkluderte med at det førstefødte barnet ofte har sterkere bånd med foreldrene. Delvis fordi det er foreldrenes første barn, men også fordi det eldre barnet har hatt mer tid å tilbringe med foreldrene.

Det andrefødte barnet føler derfor behov for oppmerksomhet og kan gjøre mye ondt for å få det.

Kilde: Shutterstock

Denne typen studier skal man så klart alltid ta med en stor klype salt, men den forklarer en del.

Trykk nå på deleknappen slik at søsknene dine kan se dette også!