Barn arver intelligensen sin fra mødrene sine – ifølge forskere

Som forelder elsker man selvfølgelig barnet sitt – uansett hva. Men man håper selvsagt at ens barn skal være begavet og lykkes med å klare seg selv her i verden.

Er du moren til et begavet barn? Da kan du faktisk gi deg selv et klapp på skulderen.

Det finnes nemlig forskning som viser at genene som har med intelligens å gjøre arves fra nettopp moren.

Menn, noen ganger kan de være helt håpløse – og det føles som om de virkelig trenger støtte fra kjæresten sin eller kona for å klare seg i livet.

Det kan derimot være grunn til å være glad for at det er slik – forskning viser nemlig at det først og fremst er mors intelligens som føres videre til barna.

Bra for menn også

Studien ble presentert via nettstedet Psychology Spot. I artikkelen slår forfatterne fast at gener relatert til intelligens oppfører seg forskjellig avhengig av hvilken forelder de kommer fra.

På denne måten kan man først lokalisere og deretter trekke konklusjoner omkring hvilke som er mest aktive.

Bilde: Shutterstock

«Interessant nok fungerer noen av de berørte genene bare hvis de kommer fra moren. Hvis det samme genet er arvet fra faren, deaktiveres det. Åpenbart så fungerer andre gener i den andre retningen – at de bare aktiveres hvis de er arvet fra faren», skriver man i studien.

Det er med andre ord også positive lærdommer å lære for dere menn der ute – barna kan ta med seg styrker og ferdigheter fra dere også. De har bare ikke med akkurat smartheten å gjøre – hvis man nå skal tro rapporten (noe vi selvfølgelig gjør).

Andre faktorer påvirker

Det er velkjent at akkurat intelligens i mange tilfeller har en arvelig komponent. Imidlertid har det lenge vært antatt at disse genene kommer fra begge foreldrene.

Via Psychology Spot blir det imidlertid forklart at flere studier vitner om det samme – at barn arver intelligensen sin fra moren fordi det genet sitter på X-kromosomet.

Samtidig velger de å påpeke at rundt 40 til 60 prosent av intelligensen er arvelig. Den resterende delen bestemmes blant annet av miljøet barnet vokser opp i, i hvilken grad hjernen får stimulering og av personens egne karaktertrekk.

Bilde: Pixabay

Mange vil sikkert hevde at dette er overflødig forskning. Det er jo tross alt akseptert at kvinnen er den som bidrar med intelligens i de fleste hjem.

Menn er flinke til så mye annet, men mødre til begavede barn kan derfor suge av seg litt ekstra. Det er delvis takket være dere!

Trykk på dele-knappen for å spre denne viktige forskningen!